Aquests vídeos (*) participen a La Mostra 2008.
Pertanyen a l'Escola Vedruna de Ripoll (b7003021)

La creació d’aquests vídeos forma part d’un projecte d’escola que pretén conscienciar i sensibilitzar als alumnes de la problemàtica de l’aigua.

Els objectius d'aquest treball són:

  • Difondre la necessitat de preservar l’aigua per a la vida
  • Denunciar actituds que contaminen els nostres rius
  • Fomentar els hàbits que afavoreixen el bon ús i l’estalvi d’aigua
  • Estimular la creativitat de l’alumnat
  • Conèixer i utilitzar el llenguatge propi dels espots publicitaris

La proposta de treball ha estat que cada curs pensés, interpretés i edités (en la mesura de les seves possibilitats) un vídeo molt curt, que fos capaç de transmetre de manera clara alguna de les idees que s’havien treballat a l’aula respecte al tema de l’aigua.


L’objectiu de les produccions hauria de ser impactar en el públic –els alumnes dels altres cursos- i aconseguir el màxim "d’audiència".
....i tot sense gastar ni una sola gota d'aigua!